nejmohutnější zřícenina hradu v Čechách - Rabí zajímavosti ze Šumavy
největší jedinec svého druhu v ČR - Lukavický tisovec zajímavosti ze Šumavy
první elektrifikovaná trať v ČR od roku 1903 - Tábor zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kamenná rozhledna v Čechách z roku 1825 - Kleť zajímavosti ze Šumavy
Guinnessova kniha rekordů: v duté lípě bylo 51 osob - lípa Jana Gurreho, Římov zajímavosti ze Šumavy
druhý největší hrad v Čechách po Pražském hradu - Český Krumlov zajímavosti ze Šumavy
po Praze bývala rozlohou druhá největší obec na území Čech - Stodůlky zajímavosti ze Šumavy

Staré Hutě – Althütten

detailní info

kategorie: kultura a památky / zaniklé osady
lokalita: srňsko
GPS: 49°7'34.503"N, 13°28'39.419"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Staré Hutě  (Althütten) je zaniklá osada kterou po odsunu německého obyvatelstva pohltil  Vojenský výcvikový prostor Dobrá Voda. Již v roce 1617 za vlády císaře Matyáš  je poprvé zaznamenána sklárna nedaleko Babylonu provozovaná sklářem Zoglauerem. Po jejím vyhašení pan Zoglauer rozdělil lesy patřící ke sklárně na díly. Vznikly tak usedlosti Wunderbach a Ebenwies, zatímco osadě na místě zaniklé sklárny se začalo říkat Staré Hutě. Osada spadala pod Stodůleckou rychtu, po jejím rozdělení do staré Stodůlecké rychty a později do katastru obce Stodůlky. Počet domů od roku 1869 do druhé světové války pozvolna narůstal a stejně tak se zvyšoval počet obyvatel, který dosáhl maxima 39 lidí v roce 1910. Osada podobně jako v případě Prostředních Paští byla na poněkud větší rozloze. Domky Starých Hutí byste před jejich zánikem našli rozptýlené na východním výběžku hory Křemelné, nad pravým břehem Pěkného potoka. Šlo o čtyři usedlosti a mlýn Jaglmühle v nadmořské výšce 850 až 900 metrů. Dnes se můžeme zorientovat na rozcestí na Starých Hutích - potkávají se tu cesty od štol, z Předních Paští, od Berglu, od Jaglmühle i cesta ke zbylým usedlostem a dříve také na Velký Babylon. První část byla na pravé straně původní cesty z Prostředních Paští ve směru na Velký Babylon, a sousedila s objekty Paštěcké Paseky (čp. 35 statek zvaný Maurerbauer - vlastník do roku 1945 Franz a Franziska Schmid, čp.34 vlastník do roku 1945 Karl a Anna Wienerl).  Druhá skupina domů byla ve vzdálenosti cca 1 km jihovýchodně, v blízkosti samoty Lužná (Ebenwies) domy čp.33 (historicky nazývaného u Jaglbauera zřejmě majetkově spojeného s Jaglmühle) - vlastník do roku 1945 Rosa Hasenkopf, čp.32 (sloužící rodině podruha na statku Jaglbauera) - vlastník do roku 1945 Wenzel Scheinost, čp.236 - vyhořel někdy před rokem 1900. Statek a domy později patřily rodu Hasenkopfů - hospodáře Andrease Hasenkopfa, řečeného „huťský Andres“. Na místech domů dnes najdete zbytky základů, haldy ruin a různé domácí náčiní a potřeby - lavor, část kamnovce, střepy, kousky šicího stroje, prasklé kamenné koryto atd. Další statek čp. 34 patřil rodině Wienerlů, kteří byli příbuzní Hasenkopfů. Když poslední majitelé Karl a Anna Wienerlovi opouštěly svůj dům, stál ještě uprostřed dlouhé louky navazující na pastviny Paštěcké Paseky.

Staré Hutě – Althütten na mapě

Staré Hutě – Althütten na fotografiích

místa v okolí

Lužná

Lužná

kategorie: kultura a památky / zaniklé osady
lokalita: sušicko
GPS: 49°7'43.183"N, 13°28'46.955"E

zobrazit více
buk na Berglu

buk na Berglu

kategorie: příroda / památné stromy
lokalita: srňsko
GPS: 49°7'22.796"N, 13°28'24.375"E

zobrazit více

další místa v okolí