patrně jediné město na světě se všemi dochovanými bránami - Třeboň zajímavosti ze Šumavy
první rektorkou Univerzity Karlovy jako první žena od jejího založení - prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zajímavosti ze Šumavy
evropská rarita - nejmenší potok upraven k plavení palivového dřeva a i pro voroplavbu - Pohořský potok zajímavosti ze Šumavy
první česká vytištěná kniha byla „Kronika Trojánská“ roku 1468 - Plzeň zajímavosti ze Šumavy
nejdéle trvala 2. světová válka v Evropě (Německá armáda podepsala kapitulaci až 12. května 1945) - Čimelice zajímavosti ze Šumavy
první použití vozové hradby husity - u Nekmíře zajímavosti ze Šumavy
nejstarší dochovaný český most ze 13. století - Písek zajímavosti ze Šumavy

Frauenthal

detailní info

kategorie: kultura a památky / zaniklé osady
lokalita: prášilsko
GPS: 49°8'29.434"N, 13°23'53.221"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Název dnes již zaniklé obce Frauenthal vznikl z názvu nedalekého lesa, kterému se říkalo Frauenwald. Les byl pojmenován dle pověsti o zjevení Panny Marie jedné selce z nedalekých Stodůlek. V roce 1753 zde vybudoval sedlák Lenz ze Stodůlek první hospodářskou usedlost Lenzenbauern (č.24 - čp.138). Kromě hospodaření dodával říční písek z Křemelné do okolních skláren. Zhruba po 100 letech dochází k rozmachu obce díky rodině Blochů z Hartmanic, která začala využívat sílu řeky k pohonu vodních kol brusíren a leštíren zrcadel. Isak Simon Bloch tak založil v roce 1863 Starý Frauenthal. Vybudoval zde soustavu kanálů, aby se síla řeky dostala ke všem budovám. Díky sklářskému mistrovi Josefu Praglerovi se výrobky skláren Blochů dostaly do celého světa. V letech 1872-73 se začala stavět nová výrobna Gross werk nazvaná „Velká továrna“ a Nový Frauenthal, se sedmi vodními koly o průměru až 5 m, která  poháněla 12 brousících a několik desítek leštících strojů. Voda se přiváděla 1 km dlouhým kanálem z Křemelné (prodloužením náhonu ze Starého Frauenthalu), který začínal 350 m pod jejím soutokem s Prášilským potokem. Vyráběla se zde židovská zrcátka. Našlo zde práci na 200 brusičů a leštičů ze širokého okolí. V roce 1872 byla proti stávající brusírně postavena nová brusírna s dílnou na fazetování hran velkých zrcadlových skel. Pohon zde zajišťovala 2 vodní kola. Šumavským výrobkům se daří a tak zde rodina Blochů kupuje 200 hektarů pozemků, na kterých vyroste hájenka, kovárna, pila, bednárna, panský dům a hospoda. Třetí část Frauenthalu – Dolní vznikla v roce 1882 asi 250 m pod Novým Frauenthalem. Byla zde opět brusírna, leštírna a fazetovna velkých zrcadel. Vodu ke 3 vodním kolům přiváděl prodloužený původní náhon od Nového Frauenthalu a také nový kanál vedený z Křemelné přes Nový Frauenthal. V roce 1910 byla vodní kola nahrazeny Francisovou turbínou s generátorem o výkonu 37 kW. Elektrárnička poskytovala elektřinu nejen Frauenthalu, ale i okolí (Ebene, Glaserwald). Obec má v této době na 400 obyvatel a školu navštěvuje 80 žáků. Krize díky konkurenci ze severu Čech doléhá i Frauenthal. Z důvodu silné konkurence a výstavby moderní sklárny v Chodově u Karlových Varů byl o Vánocích 1932 provoz ve Frauenthalu zastaven - na Vánoce roku 1932 si místní dělníci vyzvedávají poslední výplatu a na nový rok se již kola brusíren a leštíren neroztočí. V roce 1932 byla 200 m pod Dolním Frauenthalem zřízena na pravém břehu Křemelné limnigrafická stanice, která byla v provozu do června 1938. Rodina Blochova je židovského původu a tak se stěhuje do Anglie, aby unikla před obsazením českého pohraničí. Po vysídlení občanů německé národnosti po II. světové válce se usedlosti za přispění různých vandalů rozpadaly. Plánovalo se, že území bude zaplaveno vodou přehrady, která měla vzniknout pod Stodůlkami. K tomu nedošlo a v roce 1952 se Frauenthal stal součástí vojenského újezdu Dobrá Voda. Vysídlená obec se stane chemickým a dělostřeleckým cvičištěm.  Na krátkou dobu byla zprovozněna vodní elektrárnička v Dolním Frauenthalu. Všechny objekty byly postupně srovnány se zemí a většina kanálů zasypána. Traumatologický bod A 28.

Frauenthal na mapě

Frauenthal na fotografiích

místa v okolí

Zmizelá Šumava, Střelnice u Prášil

Zmizelá Šumava, Střelnice u Prášil

kategorie: kultura a památky / publicistické pořady
lokalita: prášilsko
GPS: 49°8'31.437"N, 13°23'48.877"E

zobrazit více
most zaniklý Křemelná, Frauenthal

most zaniklý Křemelná, Frauenthal

kategorie: kultura a památky / technické
lokalita: prášilsko
GPS: 49°8'34.740"N, 13°23'45.892"E

zobrazit více

další místa v okolí