jediný hradní most na skále ve střední Evropě - Velhartice zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená pravěká pevnost v Čechách - Obří hrad zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené horské vrchovištní rašeliniště - Rakouská louka zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené gotické město v Čechách - Kašperské Hory zajímavosti ze Šumavy
nejstarší český tištěný kalendář z roku 1485 - Vimperk zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položenou zříceninou v České republice - Vítkův kámen zajímavosti ze Šumavy
jeden ze tří kostelů v Evropě orientovaných na západ - Vejprnice zajímavosti ze Šumavy

přírodní rezervace Poustka

detailní info

kategorie: příroda / přírodní krásy, úkazy
lokalita: sušicko
GPS: 49°10'51.554"N, 13°22'36.079"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Přírodní rezervace Poustka o velikosti 6,7163 ha leží v pramenné oblasti pravostranného přítoku Pstružného potoka cca 0,5 km od samoty Busil. Přírodní rezervace je tvořena mokřadními nelesními a lesními biotopy. Nelesní charakter části lokality je důsledkem druhotného odlesnění, popřípadě extenzivního hospodařeni v minulosti. Tyto partie s roztroušenou stromovou a keřovou vegetací typu olše, smrk, bříza, vrba (pětimužná, ušatá, stříbřitá), jeřáb jsou lemovány lesními porosty trvale ovlivněnými vysokou hladinou podzemní vody. Převažující podmáčené a rašelinné smrčiny, v okolí toku v západní části lokality pak olšina, podmáčená smrčina a navazující zonální porosty ve východní a jižní části lokality odráží dlouhodobé působení člověka a vyznačují se ovlivněnou věkovou a druhovou skladbou. Jedná se víceméně o stejnověké porosty čistých smrčin s nedostatečným zastoupením bříz, jeřábu, s absencí jedle a buku. V porostech chybí střední patro a zmlazení se uplatňuje omezeně díky značnému zápoji: V jádrové části PR se nachází rašelino-ostřicová louka na prameništi s výskytem chráněných druhů rostlin, z nichž patří k nejvýznamnějším rosnatka okrouhlolistá,  ostřice Davallova, ostřice Hartmanova, prstnatec májový, na sušších místech prha arnika, v přechodových formách dřípatka horská a plavuň pučivá.

přírodní rezervace Poustka na mapě

přírodní rezervace Poustka na fotografiích

místa v okolí

Mourková Pavlína

Mourková Pavlína

kategorie: kultura a památky / osobnosti
lokalita: sušicko
GPS: 49°10'52.952"N, 13°23'18.721"E

zobrazit více
královácký dvorec  Busil

královácký dvorec  Busil

kategorie: kultura a památky / architektura
lokalita: sušicko
GPS: 49°10'52.952"N, 13°23'18.721"E

zobrazit více

další místa v okolí