jediné znaky na náhrobnících z křižáckých výprav v ČR - Radomyšl zajímavosti ze Šumavy
první česká vytištěná kniha byla „Kronika Trojánská“ roku 1468 - Plzeň zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položenou zříceninou v České republice - Vítkův kámen zajímavosti ze Šumavy
první verše "polámal se mraveneček" napsal Josef Kožíšek, Lužany zajímavosti ze Šumavy
největší jedinec svého druhu v ČR - Lukavický tisovec zajímavosti ze Šumavy
první Čech, který navštívil metropoli Inků Cuzco, byl František Boryně – Malonice zajímavosti ze Šumavy
rozlohou 648 ha největší rybník na světě - rybník Rožmberk zajímavosti ze Šumavy

kaple sv. Barbory, Podlesí

detailní info

kategorie: kultura a památky / kaple
lokalita: kašpersko
GPS: 49°6'47.058"N, 13°33'6.392"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Kaple sv. Barbory se nachází v areálu Rezidence Vogelsang v osadě Podlesí u Kašperských Hor. V osadě stával dvůr se sklárnou, panským domem a kaplí sv. Barbory. Sklárna na Podlesí existovala pravděpodobně od 15. století až do roku 1891, během staletí se poloha sklárny několikrát měnila v souvislosti s vytěžením okolního dřeva (sklárna Stará Huť, která rovněž patřila pod sklárnu Vogelsang, situovaná na severovýchodním svahu Huťské hory je kulturní památkou). Ve sklárně se střídavě vyráběly barevné korálky, duté a okenní sklo. Kaple sv. Barbory byla vystavena za působení člena proslulé sklářské rodiny Sebastiána Floriána Gerla, který držel sklářskou huť v Podlesí mezi lety 1695 až 1709. Povolení ke stavbě a vysvěcení kaple je datováno do 27.srpna 1698, kaple byla zřejmě dokončena ještě v témže nebo následujícím roce. Poprvé je kaple zmíněna jako součást rejštejnské farnosti až ve farní kronice z roku 1761. Z historického hlediska je kaple dokladem osídlení území a skladby objektů hospodářského dvora spojeného se zemědělskou a sklářskou činností v Pošumaví. Kaple je popsána v Soupisu památek historických a uměleckých v politickém okrese sušickém z roku 1900 autorů Hostaše a Vaňka. Kaple byla v minulosti spolu s navazujícím hospodářským dvorem památkově chráněna, z důvodu její plánované demolice byla památková ochrana v roce 1979 zrušena. Kaple je situována v severní části bývalého poplužního dvora. Menší zděná omítaná kaple stojí na půdorysu čtverce s trojbokým závěrem, s delší osou orientovanou ve směru SV-JZ. Objekt je umístěn v mírném svahu, severovýchodní vstupní průčelí je zvýrazněno mohutnými zděnými nárožními opěráky. Střecha je sedlová, krytá šindelem, v hřebeni střechy nad vstupem hranolová dřevěná zvonička s cibulovou bání (šindel) a oplechovanou makovicí. Zdivo je masivní kamenné. Interiér kaple plochostropý. Objekt byl počátkem 90. let 20. století neudržovaný, v havarijním stavu, kompletní rekonstrukce proběhla během roku 1996 (výměna krovu a nového zastřešení byla provedena jako replika původního stavu včetně šindelové krytiny a věžičky se zvoničkou, stavba byla nově omítnuta, členění fasády zůstalo zachováno, do otvorů byly osazeny nové výplně), od té doby je kaple průběžně udržována a je v dobrém technickém stavu. Rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 19.října 2018 byla kaple sv. Barbory opět prohlášena kulturní památkou. V kapli se konají svatební obřady, vernisáže, výstavy, společenské akce či setkání v adventním čase.

kaple sv. Barbory, Podlesí na mapě

místa v okolí

ranch Vogelsang, Kašperské Hory – Podlesí

ranch Vogelsang, Kašperské Hory – Podlesí

kategorie: sport a wellness / koně
lokalita: kašpersko
GPS: 49°6'38.401"N, 13°33'9.244"E

zobrazit více

další místa v okolí