největší jednoobloukový most bez táhla na světě - Žďákovský most zajímavosti ze Šumavy
jeden z nejvýše položených hradů v České republice - Kunžvart zajímavosti ze Šumavy
prvně použitý lomený gotický oblouk v čechách - kostel Albrechtice zajímavosti ze Šumavy
druhý největší hrad v Čechách po Pražském hradu - Český Krumlov zajímavosti ze Šumavy
první dálniční kaple v ČR - na dálnici D5 poblíž Šlovic u Plzně zajímavosti ze Šumavy
poslední zachovaná rybářská dřevěná káď v Česku - Olšina zajímavosti ze Šumavy
největší jedinec svého druhu v ČR - Lukavický tisovec zajímavosti ze Šumavy

Pocinovice

detailní info

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: domažlicko
GPS: 49°20'36.107"N, 13°8'1.617"E Zobrazit na mapy.cz

popis

První zmínka o obci Pocinovice je z roku 1325. Jedná se o nejjižněji položenou původní chodskou privilegovanou ves. Nadmořská výška je od 430 až 739 m. Byla jednou z jedenácti nejstarších vsí, o nichž historické prameny mluví až od 14. století jako o strážných vsích při obou domažlických zemských stezkách na jihozápadní hranici českého státu. Byly to obce Draženov, Chodov, Klenčí pod Čerchovem, Chodská Lhota, Mrákov, Postřekov, Pocinovice, Starý Klíčov, Stáž, Tlumačov a Újezd. První listinná zmínka je z 16. března 1325 v privilegiu krále Jana Lucemburského, zachovaném pouze v pozdějším opise v listině Karla IV. z roku 1360, kde je uváděno celkem 9 chodských vsí. Ves užívala všechny svobody a výsady, které Chodové dostali od českých králů a s nimi patřily také Pocinovice k chodskému hradu. Korporativně uspořádaný celek jedenácti chodských vsí tvořil jednotnou obec s vlastní pečetí, praporem, samosprávou a společnými výsadami. Pocinoviští sedláci náleželi vždy k radikálnější části chodského společenství. Jsou nejvýchodněji položenou privilegovanou chodskou vsí. Úkolem domažlických chodů jako královských poddaných bylo střežit zemskou hranici. K výkladu jejího jména, odvozeného od nedalekého vrchu Sinova se pojí zmínka k roku 1193 na listině plaského kláštera, v níž je mezi ostatními zminován svědek (testis) Pocin. (Cod. dipl. I., str. 310/10). Podle lingvisty Profouse je jméno Počinovice, jak se ves v minulosti nazývala, vzpomínkou na jakýsi skutek, podnět, počin. Nový tvar Pocinovice vznikl pod vlivem germanizovaných jmen - Putzenried pak povstalo z českého pouhým zkomolením. Původní název Podsínovice podle mohl ale zcela pragmaticky pocházet od vrchu Sínová (nyní Na Pohoří). Až do 17. stol. volila jako největší chodská ves dva konšely do chodského správního orgánu, zatímco ostatní obce pouze jednoho. Pocinovice byly podle Aloise Jiráska dějištěm slavné bitvy mezi vzbouřenými Chody a vojskem, ve skutečnosti zde došlo 16. července 1693 k obležení houfu chodských povstalců, kteří se později sami vzdali, jedinou oběť z řad Chodů zabil náhodný výstřel. Na návsi je empírový kostel sv. Anny z počátku 19. stol. a pamětní deska řídícího učitele B. Kalivody (1891 - 1942), popraveného nacisty. Ve vsi Pocinovice můžeme spatřit několik přízemních roubených domů šumavského typu.

doplňující info

odkaz: http://www.pocinovice.cz/

Pocinovice na mapě

Pocinovice na fotografiích

Pocinovice (historické)

Pocinovice (historické)

kategorie: města a obce
lokalita: domažlicko

zobrazit více
Pocinovice

Pocinovice

kategorie: města a obce
lokalita: domažlicko

zobrazit více

místa v okolí

kostel sv. Anny, Pocinovice

kostel sv. Anny, Pocinovice

kategorie: kultura a památky / kostely
lokalita: domažlicko
GPS: 49°20'36.642"N, 13°8'2.687"E

zobrazit více
pamětní deska Bedřich Kalivoda

pamětní deska Bedřich Kalivoda

kategorie: kultura a památky / památníky
lokalita: domažlicko
GPS: 49°20'35.901"N, 13°7'59.431"E

zobrazit více

další místa v okolí