nejstarší kamenná rozhledna v Čechách z roku 1825 - Kleť zajímavosti ze Šumavy
největší krytý hotelový bazén 25m dlouhý v Čechách - Srní zajímavosti ze Šumavy
první rektorkou Univerzity Karlovy jako první žena od jejího založení - prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. zajímavosti ze Šumavy
první elektrické tavení skla v ČSR - Annín zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené nádraží v Česku 995 m n. m. - Kubova Huť zajímavosti ze Šumavy
popraven gilotinou v brandenburgské káznici jako úplně poslední oběť – páter Josef Jílek zajímavosti ze Šumavy
nejstarší církevní stavba v Čechách - rotunda sv. Petra a Pavla, Starý Plzenec zajímavosti ze Šumavy

Chodská Lhota

detailní info

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: domažlicko
GPS: 49°21'28.263"N, 13°4'48.887"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Chodská Lhota patří mezi jedenáct nejstarších chodských vsí, které jsou uvedeny v listiny krále Jana Lucemburského z 16. března 1325. Ta je zmiňuje jako strážní vsi, při obou stezkách domažlických, na jihozápadní hranici Českého státu. Je to první písemná zmínka o vsi Lhotka Villa Chodonum. Je ale předpoklad, že obec vznikla při kolonizační vlně již v desátém století. Další zprávy o Lhotě se nachází v Berní rule, roku 1379, 1579, 1697, 1789 a v Koutském archivu až do roku 1839. Název Lhota vznikl pravděpodobně od slova lhůta - ves byla po smluvenou lhůtu osvobozena od placení všech daní a poplatků, což byla dočasná úleva za práci s vymýcením lesa, obděláním půdy a založením vsi. Název vsi Lhota či Lhotka byl proto v minulosti hojně rozšířen, a proto se později k tomuto názvu často připojoval přívlastek podle vsi, například její polohy, nebo příslušenství k vrchnosti. Současný název Chodská Lhota je používán od roku 1945. Všechny chodské vsi byly původně příslušné k rýzmberskému panství. Na začátku 17. století se dostaly do zástavy, a ke konci tohoto století připadly do dědičného práva pánů Lamingerů z Albernreuthu. Ves Lhota byla také zapojena do známého povstání, které bylo potlačeno v roce 1693. V berní rule z roku 1654 je Lhota uváděna jako součást panství Újezd sv. Kříže. V tereziánském katastru z druhé poloviny 18. století je uvedeno, že ves Lhota měla 58 hospodářů, 3 mlynáře, 4 tkalce, krejčího, ševce, bednáře a mistra kovářského. Ve vsi tehdy byly rybníky na čtyři kopy ryb. V té době spadá Lhota pod panství Kout - Trhanov v majetku Stadionů. Lhota byla přifařena k Loučimi, kam také chodili děti do školy až do roku 1827, kdy se začalo vyučovat ve Lhotě. V roce 1877 byla v obci postavena jednotřídní škola, ta se později změnila v dvojtřídní. V roce 1899 byl ve Lhotě založen sbor dobrovolných hasičů. Roku 1901-1903 byla postavena kaple Svatého Václava. V roce 1911 byla postavena a vysvěcena "Stáškova kaplička" na náklady pana Josefa Koutníka z Chodské Lhoty. Hostinec "U Choda" byl postaven roku 1909. V roce 1928 započala stavba zdejší sokolovny a sejného roku byl do Lhoty zaveden elektrický proud. K obci Chodská Lhota náleží osada Štefle, část Výrova a osada Blahníky. Německý název Mehlhut.

doplňující info

odkaz: http://www.chodskalhota.cz/

Chodská Lhota na mapě

Chodská Lhota na fotografiích

Chodská Lhota

Chodská Lhota

kategorie: města a obce
lokalita: domažlicko

zobrazit více

místa v okolí

pomník padlých WWI, Chodská Lhota

pomník padlých WWI, Chodská Lhota

kategorie: vojenské / pomníky
lokalita: domažlicko
GPS: 49°21'28.714"N, 13°4'54.621"E

zobrazit více
kaple sv. Václava, Chodská Lhota

kaple sv. Václava, Chodská Lhota

kategorie: kultura a památky / kaple
lokalita: domažlicko
GPS: 49°21'25.968"N, 13°4'40.895"E

zobrazit více

další místa v okolí