Guinnessova kniha rekordů: v duté lípě bylo 51 osob - lípa Jana Gurreho, Římov zajímavosti ze Šumavy
patrně jediné město na světě se všemi dochovanými bránami - Třeboň zajímavosti ze Šumavy
nejjižnější město v České republice - Vyšší Brod zajímavosti ze Šumavy
první česká vytištěná kniha byla „Kronika Trojánská“ roku 1468 - Plzeň zajímavosti ze Šumavy
jeden ze tří kostelů v Evropě orientovaných na západ - Vejprnice zajímavosti ze Šumavy
nejdeštivějších místo v České republice - 1500 mm/rok - Březník zajímavosti ze Šumavy
největší vodní elektrárna v západních Čechách - Čeňkova pila zajímavosti ze Šumavy

kaple sv. Markéty, Dlažov

detailní info

kategorie: kultura a památky / kaple
lokalita: klatovsko
GPS: 49°21'43.064"N, 13°9'23.423"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Dříve na příkrém vrchu nad Dlažovem stávala do roku 1786 dřevěná kaple. Až z podnětu pana Josefa Jokla z č.p. 1, rolníka z Dlažova, který věnoval na stavbu 600 zlatých byla postavena roku 1886 v gotickém slohu nová kaple zasvěcená sv. Markétě. Kámen na stavbu se vezl z lomu, který se otevřel na vrchu Chlum, písek a vodu dováželi zdejší osadníci. Stavbu a zednické práce prováděl mistr zednický Tomáš Babka. Roku 1887 byla kaple slavnostně vysvěcena za účasti 25 kněží a veliké účasti lidstva z celého širokého okolí. Každého roku v červenci se zde na sv. Markétě konala pouť do roku 1987. V srpnu 1905 udeřil do kaple blesk, sjel po drátu zvonu a poškodil zeď a dveře. V roce 1909 byla střecha pokryta eternitem (dříve šindelem). 20. srpna 1911 vyhořel les kolem kaple ve výměře 8,7 ha a byl osázen břízami. Ve 30. letech byla vedle kaple postavena dřevěná rozhledna. V roce 1947 byla kaple opravena za pomoci osadníků. Zadní stěna byla kryta šindelem. Byly odstraněny římsy okolo oken, gotické konzole u zadní části a po stranách při oknech. V roce 1990 byla kaple vyloupena, přičemž byla poškozena postranní okna. Druhé vloupání bylo 1.11.1990, při kterém byly zcizeny svícny a sochy sv. Vojtěcha a sv. Sebastiána. Výška soch byla 115 cm. Škoda byla vyčíslena na 144 000,- Kč. Třetí vloupání bylo zaznamenáno 3. 7. 1991, při kterém byl poškozen oltář, vylomeny vchodové dveře a rozbito gotické okno v průčelí kaple. Lapka byl však vyrušen a stačil poškodit při vyndavání z rámu obraz sv. Markéty, který byl poté z kaple odvezen a uložen do bezpečí. V červnu 1995 došlo k pokusu o zcizení litinového zvonu ve věži. V současné době již nejsou v kapli žádné cenné věci, Obrazy na stěnách v kapli věnovali místní občané. Jsou vystaveny pouze o pouti, která připadá na 13. července. Dne 7. 5. 2001 bylo započato s opravou kaple. Tesařské práce provedl Josef Soběhart z Koryt, zednické práce Karel Šlechta z Koryt, truhlářské práce Václav Bejvl z Nové Vísky. Klempířské práce Josef Trefanec se synem z Klenové, opravu střechy provedl Miroslav Polák ze Soustova a vnitřní a venkovní malby pak provedl Jiří Antonín z Dlažova. Obnově této stavby předcházela veřejná sbírka, při které bylo vybráno od občanů ze širokého okolí 57 683,- Kč. Obec několikrát žádala o různé dotace z fondů na kulturní památky, ale až právě v roce 2001 obdržela obec Dlažov 97 000,- Kč od ministerstva pro MR. 138 000,- Kč šlo z rozpočtu obce a 225 000,- Kč přišlo z programu Phare. Obě dotace byly obdrženy společně s obcí Pocinovice, která opravila 7m vysoký kříž nad obcí Běhařov na katastru Pocinovice. Kaple byla opět poškozena zcizením klempířských měděných prvků (oplechování soklové části zdiva, část okapních svodů a pookenních parapetů). Z vrchu sv. Markéty je pěkný pohled na široké okolí. Kaple se nachází v nadmořské výšce 642,80 m n.m. Při pohledu na okolí je po pravé straně Pohoří nad Mileticemi 641,50 m n.n., V Potocích 513 m n.m., Klíče u Soustova 509 m n.m., Řimek 443 m n.m., Špísův vrch u Soustova 535,70 m n.m., Nad Vráží 587 m n.m., Hora u Nové Vísky 610,90 m n.m., Na Hodince u struhadla 627 m n.m.. Nejníže položená místa pak jsou: U Plešin 420 m n.m., u Spůle 425 m n.m., Břemiště 430 m n.m..

kaple sv. Markéty, Dlažov na mapě

kaple sv. Markéty, Dlažov na fotografiích

místa v okolí

rozhledna sv. Markéty, Dlažov

rozhledna sv. Markéty, Dlažov

kategorie: příroda / vrcholy, rozhledny
lokalita: klatovsko
GPS: 49°21'41.683"N, 13°9'23.153"E

zobrazit více
hřbitov Dlažov

hřbitov Dlažov

kategorie: kultura a památky / hřbitovy
lokalita: klatovsko
GPS: 49°21'42.693"N, 13°9'53.534"E

zobrazit více

další místa v okolí