nejstarší český tištěný kalendář z roku 1485 - Vimperk zajímavosti ze Šumavy
prvně použitý lomený gotický oblouk v čechách - kostel Albrechtice zajímavosti ze Šumavy
největší vodní elektrárna v západních Čechách - Čeňkova pila zajímavosti ze Šumavy
jediná česká tiskárna do roku 1533 - Plzeň zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené sluneční hodiny v Čechách - Kleť zajímavosti ze Šumavy
první verše "polámal se mraveneček" napsal Josef Kožíšek, Lužany zajímavosti ze Šumavy
nejstarší autokemp v České republice - Annín zajímavosti ze Šumavy

studánka u sv. Anny, Čachrov

detailní info

kategorie: kultura a památky / kašny, studny
lokalita: klatovsko
GPS: 49°16'39.947"N, 13°18'24.895"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Zázračný pramen vyvěrá u kapličky sv. Anny, která leží zhruba jeden kilometr od Čachrova a o které jsou první písemné sbírky z roku 1790. Od roku1894 se shromažďovaly dary na obnovu tehdy již sešlé dosavadní kaple zásluhou faráře Františka Bláhovce s plánem tuto kapli obnovit k 50. jubileu vlády jeho císařské milosti Františka Josefa I. Dary se scházely postupně a přispívali nejen místní farníci ale i věhlasný houslový virtuóz Václav Kopta, olomoucký arcibiskup Dr. Th. Thon, Národní jednota pošumavská, Spořitelna Most, a celá řada dalších osob a institucí. Se stavbou kaple se započalo 24. června 1895 a slavnostní kámen byl položen 27. června 1895 Františkem Bláhovcem za velké účasti obecenstva. Kaple spolu s léčivým pramenem byla slavnostně dokončena a vysvěcena 22. září 1895 strážovským vikářem vdp. Petrem Gótzem a od 26. července 1896 sem vždy o svátku sv. Anny bylo zavedeno poutní procesí. Tím byla nastolena dlouholetá tradice procesí ke kapličce sv. Anny. Tehdy se vycházelo od kostela sv. Václava na Čachrově již ráno, jak dokládá farní kronika: „ráno v 7h procesís trůnem do kaple sv.Anny, po cestě loretánské litanie, zpěv Mariánských písní, tam Mše svatá se zpěvem písně ke sv. Anně, potom litanie ke sv. Anně, na zpáteční cestě zívány Mariánské písně, v kostele pak požehnání. Hodně lidí se pobožnosti té zúčastnilo…“ Po celá léta se vždy na svátek svaté Anny na Čachrově sešla procesí z Děpoltic, Divišovic a Němčic, která pokračovala ke kapličce, kde byla celebrována mše s ročním posvěcením lesní studánky. Tato tradice trvala až do roku 1957, kdy bylo vykonáno poslední procesí. Od toho roku zde byly konány pouze příležitostné mše svaté, avšak bez procesí. Kaplička sv. Anny byla v roce 1930 na náklady obce Čachrova pokryta eternitem a současně opravena fasáda. V roce 1953 byla farníky opravena opadaná fasáda a dosazeny okapy, bohužel zchátralá dřevěná zvonička byla odstraněna a nahrazena jednoduchým křížem. První obnovené procesí z podnětu občanských sdružení a farnosti se konalo v roce 2009 a o dva roky později byla z darů občanských sdružení (Čachrovské zemské dráhy a Tvrze Čachrov) pořízena korouhev s motivem sv. Anny. Korouhev vysvětil před procesím farář Vendelín Zboroň, který účastníky procesí vedl ke kapličce za zpěvu liturgických písní, modliteb a rozjímání. V kapličce sv. Anny celebroval mši s kázáním a vzpomínkou na sv. Annu a mše byla zakončena zpěvem lidové písně - Na krásné Šumavě.

studánka u sv. Anny, Čachrov na mapě

místa v okolí

hrobka rodiny Kordíků

hrobka rodiny Kordíků

kategorie: kultura a památky / památníky
lokalita: klatovsko
GPS: 49°16'33.803"N, 13°18'0.692"E

zobrazit více
kaple pod Hořákovem

kaple pod Hořákovem

kategorie: kultura a památky / kaple
lokalita: klatovsko
GPS: 49°16'48.659"N, 13°18'1.221"E

zobrazit více

další místa v okolí