rozlohou 648 ha největší rybník na světě - rybník Rožmberk zajímavosti ze Šumavy
jediný hradní most na skále ve střední Evropě - Velhartice zajímavosti ze Šumavy
ochranářský koutek Hamižná hora zapsán 16.6.1985 na seznam IUCN - první v ČSSR zajímavosti ze Šumavy
první přečerpávací elektrárna v České republice z roku 1929 - Hamry zajímavosti ze Šumavy
první Čech, který navštívil metropoli Inků Cuzco, byl František Boryně – Malonice zajímavosti ze Šumavy
po Praze bývala rozlohou druhá největší obec na území Čech - Stodůlky zajímavosti ze Šumavy
první veřejné pouliční osvětlení v Čechách - Fr. Křižík, Písek zajímavosti ze Šumavy

kaple sv. Anny, Čachrov

detailní info

kategorie: kultura a památky / kaple
lokalita: klatovsko
GPS: 49°16'39.947"N, 13°18'24.895"E Zobrazit na mapy.cz

popis

První informace o kapličce sv. Anny ležící zhruba jeden kilometr od Čachrova jsou z roku 1790. Od roku1894 se shromažďovaly dary na obnovu tehdy již sešlé dosavadní kaple zásluhou faráře Františka Bláhovce s plánem tuto kapli obnovit k 50. jubileu vlády jeho císařské milosti Františka Josefa I. Dary se scházely postupně a přispívali nejen místní farníci ale i věhlasný houslový virtuóz Václav Kopta, olomoucký arcibiskup Dr.Th.Thon, Národní jednota pošumavská, Spořitelna Most, a celá řada dalších osob a institucí. Se stavbou kaple se započalo 24. června 1895 a slavnostní kámen byl položen 27. června 1895 Františkem Bláhovcem za velké účasti obecenstva. Kaple spolu s léčivým pramenem byla slavnostně dokončena a vysvěcena 22. září 1895 strážovským vikářem vdp. Petrem Gótzem a od 26. července 1896 sem vždy o svátku sv. Anny bylo zavedeno poutní procesí. Tím byla nastolena dlouholetá tradice procesí ke kapličce sv. Anny. Tehdy se vycházelo od kostela sv.Václava na Čachrově již ráno, jak dokládá farní kronika: „ráno v 7h procesís trůnem do kaple sv. Anny, po cestě loretánské litanie, zpěv Mariánských písní, tam Mše svatá se zpěvem písně ke sv. Anně, potom litanie ke sv. Anně, na zpáteční cestě zívány Mariánské písně, v kostele pak požehnání. Hodně lidí se pobožnosti té zúčastnilo…“ Po celá léta se vždy na svátek svaté Anny na Čachrově sešla procesí z Děpoltic, Divišovic a Němčic, která pokračovala ke kapličce, kde byla celebrována mše s ročním posvěcením lesní studánky. Tato tradice trvala až do roku 1957, kdy bylo vykonáno poslední procesí. Od toho roku zde byly konány pouze příležitostné mše svaté, avšak bez procesí. Kaplička sv. Anny byla v roce 1930 na náklady obce Čachrova pokryta eternitem a současně opravena fasáda. V roce 1953 byla farníky opravena opadaná fasáda a dosazeny okapy, bohužel zchátralá dřevěná zvonička byla odstraněna a nahrazena jednoduchým křížem. První obnovené procesí z podnětu občanských sdružení a farnosti se konalo v roce 2009 a o dva roky později byla z darů občanských sdružení (Čachrovské zemské dráhy a Tvrze Čachrov) pořízena korouhev s motivem sv. Anny. Korouhev vysvětil před procesím farář Vendelín Zboroň, který účastníky procesí vedl ke kapličce za zpěvu liturgických písní, modliteb a rozjímání. V kapličce sv. Anny celebroval mši s kázáním a vzpomínkou na sv. Annu a mše byla zakončena zpěvem lidové písně - Na krásné Šumavě.

kaple sv. Anny, Čachrov na mapě

kaple sv. Anny, Čachrov na fotografiích

místa v okolí

hrobka rodiny Kordíků

hrobka rodiny Kordíků

kategorie: kultura a památky / památníky
lokalita: klatovsko
GPS: 49°16'33.803"N, 13°18'0.692"E

zobrazit více
kaple pod Hořákovem

kaple pod Hořákovem

kategorie: kultura a památky / kaple
lokalita: klatovsko
GPS: 49°16'48.659"N, 13°18'1.221"E

zobrazit více

další místa v okolí