nejvýše položený rybník v Čechách - Olšina zajímavosti ze Šumavy
nejjižnější město v České republice - Vyšší Brod zajímavosti ze Šumavy
první česká vytištěná kniha byla „Kronika Trojánská“ roku 1468 - Plzeň zajímavosti ze Šumavy
nejvyšší kopec na území bývalého protektorátu Böhmen und Mähren - Javorník 1089 m zajímavosti ze Šumavy
nejstarší český tištěný kalendář z roku 1485 - Vimperk zajímavosti ze Šumavy
misionář z klatovska šířící křesťanství mezi indiány Boryně František – Malonice zajímavosti ze Šumavy
nejdelší hradní most v Evropě - hrad Velhartice zajímavosti ze Šumavy

Větřní

detailní info

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: krumlovsko
GPS: 48°46'44.713"N, 14°17'53.025"E Zobrazit na mapy.cz

popis

První písemná zmínka o obci Větřní je z roku 1347. Obec Větřní dnes slučuje několik bývalých osad či obcí do svých místních částí: Dobrné, Hašlovice, Lužnou, Nahořany, Němče, Zátoň a Zátoňské Dvory. Uvedené vesnice včetně Větřní původně náležely k několika různým hospodářsky správním celkům. Dobrné, Hašlovice, Lužná a Zátoň tvořily spolu s Bohdalovicemi jižní výspu majetku benediktinského kláštera v Ostrově (poblíž Prahy u Davle na soutoku Vltavy se Sázavou). S jejich názvy se poprvé setkáváme v listině z roku 1310, v níž papež Klement V. potvrzuje ostrovskému klášteru držbu všeho jeho nemovitého majetku a privilegia. Druhá nejstarší informace, vztahující se k těmto vsím, je obsažena v urbáři ostrovského kláštera z roku 1390. Písemně doložená existence sousední Zátoně je snad ještě staršího data. Nahořany a Zátoňské Dvory patřily v roce 1410 k majetku premonstrátského kláštera na Strahově. První písemné zprávy o těchto dvou vesnicích jsou o něco starší, Nahořany se připomínají k roku 1379, Zátoňské Dvory 1376. Němče bylo zřejmě původně samostatným vladyckým sídlem, první písemná zmínka je z roku 1293. Nejstarší doklad o existenci Větřní z roku 1347 je spojen, jako ostatně celé starší větřínské dějiny, se jménem Višně z Větřní. Dne 7. září 1347 dal Petr z Rožmberka svému komořímu Višňovi do dědičného nájmu dvůr Větřní. V této době nebyl větřínský statek ještě plnoprávně v majetku Višňů, kteří se podle něho začali psát z Větřní. Do jejich svobodného dědičného držení se dostal až 10.1edna 1368, což potvrzuje listina vydaná téhož dne čtyřmi rožmberskými bratry, která darování rozšiřuje o mlýn Pečka. U Petra Višně z Větřní se poprvé setkáváme s erbem tohoto rodu, jehož podoba je uchována na Petrově pečeti. Rodový znak Višňů z Větřní měl na štítě tři poloobruče v horní části a tři poloobruče v dolní části, nad přilbicí jako klenot soudek. Ve druhé polovině 14. a téměř po celé 15. století zastávali členové rodu Višňů nejvyšší úřady ve službách Rožmberků. V 16. století se jejich hospodářská situace zhoršovala, klesal i mocenský vliv. Jan Višně Z Větřní, posledni známý člen rodu, prodává r. 1603 Větřní, Metlín, Kaliště a Němče městu Český Krumlov a po bitvě na Bílé hoře odchází do ciziny, kde jeho stopa mizí. V polovině 18. století patřily Větřní a Němče ke statku města Českého Krumlova. Zásadní změnu v životě Větřní a blízkých obcí znamenal vznik brusírny (úpravny) dřeva v prostorách Pečkovského mlýna, což byl první krok ke vzniku pozdější velké papírny a celulózky. Kořeny Větřínské papírny sahají do roku 1867 , kdy koupil její zakladatel pan Hynek Spiro Pečkovský mlýn, sloužící do té doby svému původnímu účelu, mletí obilí. Založení papírny velmi výrazně ovlivnilo růst počtu obyvatelstva v obci. Od roku 1880 do roku 1910 se počet zvýšil z 231 na 1005 lidí, v roce 1930 bylo v obci hlášeno 1697 obyvatel. Po první světové válce se hospodářské poměry ve státě stabilizovaly a poválečná Spirova papírna se stala velkým podnikem s více než tisíci zaměstnanci. V dalších obdobích, díky soustředěné výstavbě vícepodlažních bytových domů, získává obec zčásti městský charakter. Stejně jako v uplynulých více než sto letech dominuje v obci mezi hospodářskými subjekty současná papírenská akciová společnost. Vývoj názvu obce: 1347 – Western, 1375 – Wietrzny, 1383 – Wyetrnye, 1471 – Western, 1841 - Wettern, Wětřín.

doplňující info

odkaz: http://www.obecvetrni.cz/

Větřní na mapě

Větřní na fotografiích

Větřní

Větřní

kategorie: města a obce
lokalita: krumlovsko

zobrazit více
Větřní (historické)

Větřní (historické)

kategorie: města a obce
lokalita: krumlovsko

zobrazit více

místa v okolí

Spiro Ignác

Spiro Ignác

kategorie: kultura a památky / osobnosti
lokalita: krumlovsko
GPS: 48°46'42.229"N, 14°18'0.017"E

zobrazit více
papírna Větřní

papírna Větřní

kategorie: kultura a památky / technické
lokalita: krumlovsko
GPS: 48°46'42.229"N, 14°18'0.017"E

zobrazit více

další místa v okolí

firmy v okolí

Bankomat ČSOB

Bankomat ČSOB

kategorie: bankovní služby / bankomaty
lokalita: krumlovsko
GPS: 48°46'31.96"N, 14°17'23.62"E

zobrazit více
Bankomat Poštovní spořitelna

Bankomat Poštovní spořitelna

kategorie: bankovní služby / bankomaty
lokalita: krumlovsko
GPS: 48°46'31.94"N, 14°17'23.63"E

zobrazit více