první česká vytištěná kniha byla „Kronika Trojánská“ roku 1468 - Plzeň zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené sídlo v v České republice - Filipova Huť zajímavosti ze Šumavy
největší vodní elektrárna v západních Čechách - Čeňkova pila zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kamenný hrad v Čechách - Přimda zajímavosti ze Šumavy
nejjižnější město v České republice - Vyšší Brod zajímavosti ze Šumavy
největší a nejkrásnější rašeliné jezírko v České republice - Chalupská slať zajímavosti ze Šumavy
první použití vozové hradby husity - u Nekmíře zajímavosti ze Šumavy

tvrz Dolany

detailní info

kategorie: kultura a památky / tvrze
lokalita: klatovsko
GPS: 49°26'33.36"N, 13°15'2.204"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Od roku 1238 Dolany držela jedna větev pánů z Rýzmburka až do konce 15. století. Ta v Dolanech vystavěla rozsáhlou tvrz, která původně sloužila pouze k hospodářským účelům. Teprve o několik let později byla přistavena obytná část. Objekt tvrze byl obehnán vodním příkopen, jenž byl ještě v roce 1885 funkční a který byl napájen vodou svedenou dřevěným potrubím z horní části obce „Ovčín“, kde pramenil místní potok. Do tvrze se vstupovalo ze severní strany po padacím mostě, vedoucím přes vodní příkop. Most chránila věž s branou a jí se vstupovalo na nádvoří, obehnané hradbou, v jehož jižní části stál mohutný palác, který se dochoval dodnes. Pozoruhodné je, že dispozice dolanské vodní tvrze je stejná jako hradu Švihova s tím rozdílem, že švihovský hrad má paláce dva. Ve 14. a 15. století byl majiteli Dolan již zmiňovaný rod Rýzenberků, který tvořil jednu z četných větví Drslaviců, z nichž odvozují svůj původ i páni Černínové z Chudenic. Na sklonku 15. století (od roku 1492) stal se držitelem Dolan Radek Měsíček z Výškova, který po celou dobu svého vlastnictví (zhruba do roku 1631) žil v dolanské tvrzi. Po jeho smrti se vlastníci dolanského statku rychle střídali. Od roku 1631 držel Dolany Rudolf Čejka z Olbramovic, který je koupil od Bořivoje Měsíčka, od r. 1640 Kateřina Vidršpergárová z Vidršperka, po níž následovali znovu Měsíčkové a po nich znovu Vidršpergárové. Tehdy počala tvrz chátrat a v odhadu dolanského statku z roku 1673 se uvádí již jako značně sešlá. Kromě staré gotické tvrze se tehdy připomínalo také novější renesanční stavení, které bylo pokryto cihlovou střechou. Přičemž jedním z posledních byl řád jezuitů, který zde působil od roku 1679 až do roku 1773, kdy byl zrušen. Tvrz používali jako letní sídlo a tehdy bylo k jižní zdi staré části tvrze přistavěno podlouhlé stavení s půlkruhovitou baštou, sloužící patrně jako kaple. Po zrušení jezuitského řádu spravoval statek studijní fond až do roku 1805, kdy byl prodán k chudenickému panství hrabat Černínů z Chudenic. Tvrz přestala sloužit jako feudální sídlo a středisko statku a byla proto roku 1852 rozprodána na jednotlivé díly a použita k obytným účelům. Dnes je objekt rozdělen na domy čp. 2, 50 a 136. Z původní tvrze se dochovala věžovitá stavba starého paláce, vyčnívající ze středu obytných stavení. Původní vysoká valbová střecha byla změněna na střechu pultovou. Příkop, kdysi zaplněný vodou, byl zasypán a proměněn v zahradu. Při tvrzi se dochovala mostnice se zbytky vezděných kamenů z padacího mostu.

tvrz Dolany na mapě

tvrz Dolany na fotografiích

tvrz Dolany

tvrz Dolany

kategorie: kultura a památky
lokalita: klatovsko

zobrazit více

místa v okolí

kostel sv. Petra a Pavla, Dolany

kostel sv. Petra a Pavla, Dolany

kategorie: kultura a památky / kostely
lokalita: klatovsko
GPS: 49°26'33.37"N, 13°14'57.548"E

zobrazit více
fara Dolany

fara Dolany

kategorie: kultura a památky / fary
lokalita: klatovsko
GPS: 49°26'34.023"N, 13°14'56.283"E

zobrazit více

další místa v okolí