první Čech, který navštívil metropoli Inků Cuzco, byl František Boryně – Malonice zajímavosti ze Šumavy
největší restaurace v ČR - Na Spilce, Plzeňský prazdroj zajímavosti ze Šumavy
největší a nejkrásnější rašeliné jezírko v České republice - Chalupská slať zajímavosti ze Šumavy
první elektrické tavení skla v ČSR - Annín zajímavosti ze Šumavy
jedno z nejstarších slovanských osídlení na našem území - Tasnovice zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kostel v Bavorsku - kostel Naší milé Paní u Staré kaple, Řezno zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené horské vrchovištní rašeliniště - Rakouská louka zajímavosti ze Šumavy

zámek (zaniklý) Debrník

detailní info

kategorie: kultura a památky / zámky
lokalita: železnorudsko
GPS: 49°7'28.14"N, 13°13'41.77"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Na Debrníku stával zámek, který založila roku 1779, jak dokládal nápis nad vchodem do kaple, Marie Alžběta Hafenbrädlová (po ní název osady Alžbětín, dcera Jana Jiřího). Tvořila jej obdélná patrová budova krytá mansardovou střechou, v jejímž užším, severním průčelí byl patrový nástavec s arkýřem zakončeným osmibokou věžičkou s cibulovitou bání. Přízemí budovy dělila střední chodba na trojtrakt. V jeho severovýchodní části se rozkládala pětice místností se schodištěm do patra, v severozápadní části byla umístěna kaple Blahoslavené Panny Marie, jejíž obdélná loď byla sklenuta valenou klenbou s lunetami. V zámečku se nacházelo klenuté sklepení, z něhož vedla podzemní chodba do Bavorské Rudy a schodiště hluboko pod sklepením vedoucí ke studni. Po zakoupení Hohezollerem byly v zámečku kanceláře a byty nadlesního. V posledních měsících 2. světové války zde pobývali němečtí vojenští lékaři, kteří měli na půdě sklad léčiv. Po skončení války se stal zámeček lesnickým učilištěm a po roce 1948 byl objekt v majetku vojska a později pohraniční stráže, které jej zdevastovaly a krátce před listopadem 1989 zbouraly, ačkoli měl velkou historickou cenu. Jeho využití bylo limitováno skutečností, že ležel v hraničním pásmu. To se mu nakonec stalo osudným. Nepomohlo mu ani ocenění uměnovědců, podle nichž to byla jedna z mála dochovaných budov, připomínajících světoznámé sklářství, které se v bývalém Královském Hvozdu rozvíjelo od konce 15. do začátku 20. Století. Přestože byl zachován v relativně dobrém stavu, jednotky pohraniční stráže ho na podzim 1989 bez milosti zlikvidovaly.

doplňující info

odkaz: http://www.retour.cz/mesta/zelezna-ruda/debrnik.htm

zámek (zaniklý) Debrník na mapě

místa v okolí

3. rota PS, Debrník

3. rota PS, Debrník

kategorie: vojenské / újezdy
lokalita: železnorudsko
GPS: 49°7'28.968"N, 13°13'50.495"E

zobrazit více
Velká jedle u Debrníku

Velká jedle u Debrníku

kategorie: příroda / památné stromy
lokalita: železnorudsko
GPS: 49°7'31.429"N, 13°13'56.785"E

zobrazit více

další místa v okolí