nejmohutnější zřícenina hradu v Čechách - Rabí zajímavosti ze Šumavy
jediná gotická katedrála v Bavorsku - Řezno zajímavosti ze Šumavy
nejjižnější město v České republice - Vyšší Brod zajímavosti ze Šumavy
nejstarší český tištěný kalendář z roku 1485 - Vimperk zajímavosti ze Šumavy
jediný kostel na světě zasvěcený sv. Vintíři - Dobrá Voda zajímavosti ze Šumavy
nejmenší studánka na světě - u kostela Narození Panny Marie, Strašín zajímavosti ze Šumavy
jediný mokřad v ČR na celosvětovém seznamu na ochranu mokřadů - Modravské slatě zajímavosti ze Šumavy

NS Okolo Třeboně

detailní info

kategorie: sport a wellness / pěší - naučné stezky
lokalita: třeboňsko
GPS: 49°0'4.254"N, 14°46'16.789"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Naučná stezka Okolo Třeboně návštěvníka alespoň z části zprostředkovává poznání přírodních krás a zajímavostí, kterými Třeboňsko oplývá. Cyklostezka Okolo Třeboně je uzavřený okruh dlouhý 39 km a tvoří ji 22 zastávek s informačními tabulemi v českém a anglickém jazyce. Ty názorně popisují typické třeboňské prvky, ke kterým nepochybně patří rybníky a rybniční soustavy, rašeliniště, lesní komplexy a mokré louky, včetně rostlinných a živočišných společenstev, která je obývají. Rovněž informují o historickém vývoji oblasti, včetně prvního osídlení a s tím spojeného využívání a přetváření krajiny člověkem. Stezka začíná v Třeboni na hrázi rybníka Svět a končí opět v Třeboni před branami města, kde je panel věnovaný historii a památkám Třeboně. Byla vybudována v roce 1989 a provozovatelem je Správa CHKO. Cyklistická stezka vytváří okruh v lesnaté a rybničnaté krajině východně od Třeboně. Využívá málo frekventovaných asfaltových silnic III. třídy a zčásti také lesních cest a hrází rybníků. Pouze nepatrné úseky vedou po silnicích II. třídy. Stezka Okolo Třeboně má tyto zastávky: 1. Třeboň, rybník Svět – začátek cyklistické stezky  | 2. Opatovický rybník – rybníky Třeboňska  | 3. Zlatá stoka – funkce tohoto jedinečného středověkého vodohospodářského díla  | 4. Spálená borkovna – třeboňská rašeliniště jako archív informací o minulosti zdejší krajiny  | 5. Soví les  | 6. Myslivna Barbora – vývoj osídlení  | 7. Na třeboňské cestě – lesy a lesnatost  | 8. Rajská cesta – velký komplex lesů zvaných Zámecké polesí  | 9. U Pilaře – řeka Lužnice tvoří přirozenou osu Třeboňska  | 10. Pod Vizírem – společenstva vodních a bahenních rostlin  | 11. Starý Kanclíř – výstavba rybníků a rybníkářství  | 12. Lutová – venkovská architektura  | 13. U Travičného – výskyt vzácného dravce orla mořského  | 14. U Řepů – geologický vývoj oblasti  | 15. Stříbřec – zemědělství  | 16. Stříbřecký most – Nová řeka a její poslání  | 17. Rybník Vyšehrad – ptactvo  | 18. Stará řeka – NPR Stará řeka  | 19. Rybník Vítek – přehrada na řece Lužnici  | 20. Kouty – třeboňská borovice  | 21. U Víta – zastávka u Kaple sv. Víta  | 22. Třeboň.

NS Okolo Třeboně na mapě

místa v okolí

Šusta Josef

Šusta Josef

kategorie: kultura a památky / osobnosti
lokalita: třeboňsko
GPS: 49°0'4.601"N, 14°46'16.212"E

zobrazit více
NS kolem Světa

NS kolem Světa

kategorie: sport a wellness / pěší - naučné stezky
lokalita: třeboňsko
GPS: 49°0'4.601"N, 14°46'16.212"E

zobrazit více

další místa v okolí

ubytování v okolí