ochranářský koutek Hamižná hora zapsán 16.6.1985 na seznam IUCN - první v ČSSR zajímavosti ze Šumavy
první veřejné pouliční osvětlení v Čechách - Fr. Křižík, Písek zajímavosti ze Šumavy
první protikomunistická demonstrace v Evropě (1. června 1953) - Plzeň zajímavosti ze Šumavy
evropská rarita - nejmenší potok upraven k plavení palivového dřeva a i pro voroplavbu - Pohořský potok zajímavosti ze Šumavy
první elektrifikovaná trať v ČR od roku 1903 - Tábor zajímavosti ze Šumavy
Guinnessova kniha rekordů: v duté lípě bylo 51 osob - lípa Jana Gurreho, Římov zajímavosti ze Šumavy
jeden z nejvýše položených hradů v České republice - Kunžvart zajímavosti ze Šumavy

obora praturů Křišťanov

detailní info

kategorie: příroda / zoologie
lokalita: volarsko
GPS: 48°54'47.116"N, 14°0'57.798"E Zobrazit na mapy.cz

popis

V obci Křišťanov nedaleko Prachatic můžete z dřevěné vyhlídkové věže pozorovat pratury. Pratur Bos primigenius obýval ještě na počátku 11. století západní a střední Evropu nevyjímaje šumavské hvozdy. S rozvojem civilizace divoká forma pratura v celé Evropě mizí, jeho posledním útočištěm je polské Mazovsko, kde pratuři vyhynuli v 16. století. Poslední evropský pratur zmizel ze světa roku 1627 v Polsku. Příčinou jejich vyhynutí byl nekontrolovaný lov. Jsou to předchůdci dněních krav. Vysoký jsou až dva metry a váží kolem 1 tuny. Lidé v průběhu posledních několika tisíciletí pratury domestikovali a pratur se stal praotcem všech současných plemen skotu. V 1. polovině 20. století přistoupily některé zoologické zahrady ke zpětnému vyšlechtění pratura z plemen domácího skotu. Pozoruhodných výsledků dosáhly zejména zoologické zahrady v Berlíně a Mnichově. Těsně před začátkem druhé světové války totiž Hitler nakázal svým předním zoologům bratrům Heinzovi a Lutzovi Heckovým, aby přivedli zpět k životu prastaré plemeno divokých býků, takzvaného pratura. Ti se totiž hojně objevovali v germánském folkloru, který nacistická ideologie používala pro své účely. Zoologům se skutečně povedlo vyšlechtit plemeno (tzv. Heckův skot), které svým vzhledem připomínalo tehdy již vyhynulého pratura. Trvalo jim to 30 let a museli zkřížit sedm druhů evropského dobytka včetně skotských horských krav a španělských zápasnických býků z arény. Protože nesl geny španělského bojovného plemene, zachoval si jistou agresivitu pro účely nacistické propagandy mělo připomínat pratura – „divokého býka“, který obýval evropské lesy do 17. století. Po porážce nacistického Německa byl skot ve velkém vybíjen, někteří zástupci tohoto plemene však přežili v přírodních rezervacích. Odtud se je ochránci přírody, sdružení v projektu Tauros, snaží rozšířit do volné přírody. Věří totiž, že zvířata pomůžou uchovat kontinentální ekosystém. Díky tomuto úsilí můžeme i dnes, ve 21. století, mít představu, jak vypadal předchůdce všech plemen skotu vyhynulý pratur. Uskupení společností Agrokomplex Šumava zahájilo chov zpětně vyšlechtěného pratura tzv. náhradního pratura v roce 2008 na provoze chovu skotu Křišťanov. Cílem chovu je přispět k dalšímu prošlechtění a stabilizaci tohoto jedinečného plemene skotu. Náhradní pratur je využíván k přirozenému ošetřování lučních porostů v lokalitách zvláště významných z hlediska ochrany přírody. Dvacetihektarový výběh tvořený z poloviny pastvinami a ostatní plochou porostlou sukcesivními dřevinami se nachází poblíž obce Křišťanov na hranici vojenského prostoru Boletice. Kromě informačního panelu je na okraji vybaven vyhlídkovou věží pro pozorování těchto impozantních zvířat. V celé Evropě je dnes pratuřích rezervací velmi málo. Největší stádo, 127 kusů, žije v Holandsku. Právé z holandského stáda se část praturů nedávno do Křišťanova přestěhovala. Stádo zde žije v převážně křovinaté krajině, s loukami a bažinami. Na Šumavě se tak pratuři mohou udržovat spásáním horské louky a udržovat je v původním zdravém stavu. Čtvrtá generace šlechtěných zvířat, která už ale nenese agresivní geny. Ekologové věří, že život ve volné přírodě napomůže tomu, že plemeno časem nabude takových charakteristik, že bude takřka k nerozeznání od původního pratura.

obora praturů Křišťanov na mapě

místa v okolí

vyhlídková věž u Křišťanova

vyhlídková věž u Křišťanova

kategorie: příroda / vrcholy, rozhledny
lokalita: volarsko
GPS: 48°54'43.395"N, 14°0'46.374"E

zobrazit více
Křišťanovská lípa

Křišťanovská lípa

kategorie: příroda / památné stromy
lokalita: volarsko
GPS: 48°54'43.156"N, 14°0'45.631"E

zobrazit více

další místa v okolí