evropská rarita - nejmenší potok upraven k plavení palivového dřeva a i pro voroplavbu - Pohořský potok zajímavosti ze Šumavy
první elektrické tavení skla v ČSR - Annín zajímavosti ze Šumavy
největší jedinec svého druhu v ČR - Lukavický tisovec zajímavosti ze Šumavy
největší vodní elektrárna v západních Čechách - Čeňkova pila zajímavosti ze Šumavy
jediná gotická katedrála v Bavorsku - Řezno zajímavosti ze Šumavy
největší jednoobloukový most bez táhla na světě - Žďákovský most zajímavosti ze Šumavy
nejstarší církevní stavba v Čechách - rotunda sv. Petra a Pavla, Starý Plzenec zajímavosti ze Šumavy

Jelen

detailní info

kategorie: příroda / zoologie
lokalita: Šumava

popis

Jelen je české rodové jméno pro velkou spárkatou zvěř z čeledi jelenovití. Jelen lesní a jelen sika jsou významnou lovnou zvěří, proto byli rozšířeni i na místa, kde se dříve nevyskytovali a často jsou chováni v oborách. Samcům přes léto narůstají parohy, laním (samicím) nikdy. Samci pak paroží na zimu shazují, po skončení soubojů podzimní říje. S věkem samce se zvětšuje jeho hříva i velikost paroží. V českých lesích se můžeme setkat s jelenem lesním (jelen evropský, Cervus elaphus) a s nepůvodní sikou (Cervus nippon). Jelen je majestátní, fascinující. Když jej potkáte v autě a přechází silnici, je to jako by se proti Vám postavila kráva se stromem na hlavě. Jelen evropský je působivý zejména na podzim, když se s hlasitým troubením a bojovným chováním uchází o přízeň samic proti svému soupeři. Je to nevšední podívaná pro všechny pozorovatele, neboť tento "král lesa" bývá jinak velice plachý. Jedná se o největšího místního savce, který dříve obýval stepi a který se velice dobře cítí ve volné přírodě. Dříve byly jeho parohy oblíbenou loveckou trofejí a tak býval hájen natolik, že to spíš lesu škodilo. Dnes je jelení zvěř tolerována jen na omezeném území, přičemž stejně svým okusováním mladého porostu a kůry ze stromů přidělává starosti mnoha vlastníkům lesů a myslivcům. Nekonečné území regionů národního parku patří mezi poslední velká útočiště jelena evropského v Německu. Národní park Šumava zřídil tři pozorovací místa, kde jej můžete pozorovat během pastvy v útulném srubu v pohodlí a s výkladem. Také jej můžete pozorovat v některém ze zvířecích výběhů – ZOO s původní šumavskou  bavorskou zvěřenou.