po Praze bývala rozlohou druhá největší obec na území Čech - Stodůlky zajímavosti ze Šumavy
nejstarší český tištěný kalendář z roku 1485 - Vimperk zajímavosti ze Šumavy
nejvyšší kopec na území bývalého protektorátu Böhmen und Mähren - Javorník 1089 m zajímavosti ze Šumavy
jedno z nejstarších slovanských osídlení na našem území - Tasnovice zajímavosti ze Šumavy
nejmohutnější zřícenina hradu v Čechách - Rabí zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené sídlo v v České republice - Filipova Huť zajímavosti ze Šumavy
jediná gotická katedrála v Bavorsku - Řezno zajímavosti ze Šumavy

Bobr evropský

detailní info

kategorie: příroda / zoologie
lokalita: Šumava

popis

Bobr evropský (Castor fiber) je až metr velký hlodavec s hustou, pevnou srstí a dlouhým plochým ocasem žijící ve vodě, kde si staví soustavy kanálů a hrází. Potravou jsou mu byliny, větvičky a lýko. Dosahuje hmotnost až 30 kg, je černohného zbarvení, vybaven plovacími blanami, které má na zadních končetinách a uzavíratelné nozdry. Uzavřít může také tlamu za řezáky, které tak může tak zalitý vodou plně využívat a pod vodou je schopen setrvat až 20 minut. Dovede uchopovat předměty, k čemuž má vyvinutý pátý částečně protistojný prst na předních končetinách a toho využívá při stavbě svého obydlí. Bobr evropský je chráněn jak českou i evropskou legislativou. Do ČR se po svém přechodném vyhubení na přelomu 18. a 19. století začal vracet, migrací z Rakouska, ve druhé polovině osmdesátých let 20. století. Početnost bobrů kvůli absenci přirozených nepřátel a legislativní ochraně stále narůstá. Živí především lýkem a větvičkami vrby, topolu případně dalších dřevin (jasan, javor, jilm) a některými bylinami. Bobr většinou kácí dřeviny asi 50 m od břehu, jen výjimečně i dále. Tvrdé dřevo dubu či jasanu používá spíše jako stavební materiál na hráze a v okolí řek tyto dřeviny aktivně ničí, aby poskytl více prostoru preferovaným vrbám. Bobr evropský se úspěšně množí v Bavorsku a zamířil i na Šumavu – do Alžbětína a dál do vnitrozemí, na říčku Ostružná mezi obcemi Běšiny a Onen Svět. Bobr už nyní žije na šumavském Lipně.

Bobr evropský na fotografiích

domov bobra evropského

domov bobra evropského

kategorie: příroda
lokalita: Šumava

zobrazit více