nejvýše položená pravěká pevnost v Čechách - Obří hrad zajímavosti ze Šumavy
největší obec v Čechách - Stachy zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kostel v Bavorsku - kostel Naší milé Paní u Staré kaple, Řezno zajímavosti ze Šumavy
první dálniční kaple v ČR - na dálnici D5 poblíž Šlovic u Plzně zajímavosti ze Šumavy
druhý největší hrad v Čechách po Pražském hradu - Český Krumlov zajímavosti ze Šumavy
misionář z klatovska šířící křesťanství mezi indiány Boryně František – Malonice zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položené horské vrchovištní rašeliniště - Rakouská louka zajímavosti ze Šumavy

Skočický hrad

detailní info

kategorie: příroda / přírodní krásy, úkazy
lokalita: strakonicko
GPS: 49°10'9.404"N, 14°5'42.838"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Skočický hrad je přírodní rezervace ev. č. 975 poblíž obce Skočice v okrese Strakonice. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Je zvláště chráněným územím ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. O ochraně přírody. Motivem vyhlášení je ochrana původního listnatého lesa s převahou buku zejména porostu květnatých bučin podsvazu Eu – Fagion. Geologický podklad tvoří migmatit, hřebeny jsou tvořeny žilnou žulou. Důvodem ochrany je komplex relativně velmi přirozené lesní vegetace ve vrcholové části vrchu Hradu u Skočic. V západní části oblasti jsou zbytky kamenného valu keltského hradiště významného archeologického objektu. Mimo komplex lesní vegetace je významný výskyt některých vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. Z ptačí říše je to lejsek malý, holub doupňák a jeřábek lesní. Z druhů hmyzu se zde vyskytuje vzácná mycetophila miki. Z rostlin kostřava různolistá, orlíček planý a lilie zlatohlávek. Cílem péče o přírodní rezervaci je transformace kulturních lesních porostů na les přirozeného složení podobného původním bučinám. Geomorfologicky spadá 666 metrů vysoký vrch Hrad do celku Šumavské podhůří, podcelku Bavorovská vrchovina, okrsku Netonická vrchovina, podokrsku Drahonická vrchovina a do její Hradské části. Vrch Hrad je nejvyšším vrcholem Dranohnické vrchoviny.

Skočický hrad na mapě

místa v okolí

Svinětice

Svinětice

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: prachaticko
GPS: 49°8'30.565"N, 14°5'42.417"E

zobrazit více
kaple navštívení Panny Marie, Drahonice

kaple navštívení Panny Marie, Drahonice

kategorie: kultura a památky / kaple
lokalita: strakonicko
GPS: 49°12'0.184"N, 14°4'28.138"E

zobrazit více

další místa v okolí