jediné znaky na náhrobnících z křižáckých výprav v ČR - Radomyšl zajímavosti ze Šumavy
první film natočený v České republice - Hořice na Šumavě zajímavosti ze Šumavy
ochranářský koutek Hamižná hora zapsán 16.6.1985 na seznam IUCN - první v ČSSR zajímavosti ze Šumavy
jediný výskyt Šídlatky jezerní v ČR - Černé jezero zajímavosti ze Šumavy
nejmenší studánka na světě - u kostela Narození Panny Marie, Strašín zajímavosti ze Šumavy
první dálniční kaple v ČR - na dálnici D5 poblíž Šlovic u Plzně zajímavosti ze Šumavy
první použití vozové hradby husity - u Nekmíře zajímavosti ze Šumavy

Náhořany

detailní info

kategorie: města a obce / města a obce
lokalita: vimpersko
GPS: 49°8'28.47"N, 13°49'45.269"E Zobrazit na mapy.cz

popis

Vesnička Nahořany byla součástí volyňského újezdu a jako všechny vesnice v neúrodné a hustě zalesněné oblasti patřila ke Královskému hvozdu. Poprvé je obec zmíněna v listině české královny Elišky Přemyslovny z roku 1314, kde ji uděluje samosprávu. Král Jan Lucemburský potvrzuje listinou z roku 1316 všechna dříve daná privilegia a rozšiřuje je o právo honební. Královácká práva a svobody byly opakovaně konfirmovány českými panovníky. Roku 1361 nařídil český král a římský císař Karel IV. svobodným královským sedlákům, aby nadále odváděli stanovené platy na královský hrad Kašperk, jehož purkrabího učinil popravcem Prácheňského kraje. V důsledku zástavy hradu Kašperk v předhusitském období byli svobodní královští sedláci podřízeni hradu Hluboká. Nahořanští hospodáři odváděli panovníkovi, resp. držiteli hlubockého panství, stanovené poplatky a jejich privilegia udělená jim českými králi zůstávala zachována. V roce 1585 udělil císař Rudolf II. vsi volyňského újezdu do dědičného držení a zrušil veškerá jejich privilegia. Sedláci z Nahořan se stali ze svobodných královských sedláků vrchnostenskými poddanými. V 17. století pak náleží ves Nahořany ke lčovickému panství patřící Hodějovským z Hodějova. V roce 1622 je lčovické panství zkonfiskováno Janu Jiřímu Hodějovskému z Hodějova za účast v rebelii a novými držiteli se stávají v době pobělohorské Hýzrlové z Chodů. V poslední čtvrtině 18. století se lčovické panství ocitá v držení starého německého rodu pánů ze Sickingenu.V polovině 19. století dochází k výraznému hospodářskému vzestupu vesnického obyvatelstva. Sedláci zbohatnou a v polovině 19. století se rozhodnou k přestavbě svých usedlostí ve stylu tzv. jihočeského selského baroka, vynikajícího především výzdobou průčelních štítů. Přepychový "grunt" se stává znakem společenského postavení. V blízkých Zechovicích působil zednický mistr Jakub Bursa (1813-1884) z Vlachova Březí, který zde přestavoval a zdobil selské usedlosti. Při výzdobě, kterou nanášel bez nákresů přímo do omítky, použil ornament, pásy, pilastry, římsy, oblouky, rostliny a nápisy s letopočtem. V Nahořanech byly v této době takto přestavěny a upraveny zemědělské usedlosti s číslem popisným 1, 13, 15, 16 a 17 na návsi. Štíty lidového baroka jsou ale poměrně jednoduché, avšak tak krásné, že se Náhořany i okolní vesničky staly častým místem natáčení filmových záběrů (např. Trhák, Princezna ze mlejna).

Náhořany na mapě

Náhořany na fotografiích

Náhořany

Náhořany

kategorie: města a obce
lokalita: vimpersko

zobrazit více

místa v okolí

Princezna ze mlejna

Princezna ze mlejna

kategorie: kultura a památky / filmová místa
lokalita: vimpersko
GPS: 49°8'28.051"N, 13°49'45.427"E

zobrazit více
kaple sv. Cyrila a Metoděje, Náhořany

kaple sv. Cyrila a Metoděje, Náhořany

kategorie: kultura a památky / kaple
lokalita: vimpersko
GPS: 49°8'27.727"N, 13°49'45.459"E

zobrazit více

další místa v okolí