největší jednoobloukový most bez táhla na světě - Žďákovský most zajímavosti ze Šumavy
nejdeštivějších místo v České republice - 1500 mm/rok - Březník zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená pravěká pevnost v Čechách - Obří hrad zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená románská památka v Čechách - kostel sv. Martina, Nicov zajímavosti ze Šumavy
první rakousko-uherská továrna na kolečka k dětským kočárkům - Watzlawick Rejštejn zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položenou zříceninou v České republice - Vítkův kámen zajímavosti ze Šumavy
nejdelší hradní most v Evropě - hrad Velhartice zajímavosti ze Šumavy

Povodí Vltavy

detailní info

kategorie: instituce / státní podniky
lokalita: Šumava

popis

Povodí Vltavy, státní podnik, je správce významných a určených vodních toků, provozuje a udržuje vodní díla ve vlastnictví státu, s nimiž má právo hospodařit. Na území o celkové rozloze 28 708 km2 pečuje Povodí Vltavy o 4 877 km vodních toků v hydrologickém povodí řeky Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho významných je 4 760 km, 18 vodních děl první a druhé kategorie, 18 plavebních komor na Vltavské vodní cestě, 46 pohyblivých a 285 pevných jezů a 17 malých vodních elektráren. Organizačně se státní podnik Povodí Vltavy člení na generální ředitelství se sídlem v Praze a tři závody - Horní Vltava se sídlem v Českých Budějovicích, Dolní Vltava se sídlem v Praze a Berounka se sídlem v Plzni. Na stránkách podniku najdete vodní díla, vodní díla a nádrže, Vltavskou kaskádu, jakost vody v nádržích, Vltavskou vodní cestu, hydrologické informace a mnoho dalšího.

doplňující info

odkaz: http://www.pvl.cz/