nejdeštivějších místo v České republice - 1500 mm/rok - Březník zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kostel v Bavorsku - kostel Naší milé Paní u Staré kaple, Řezno zajímavosti ze Šumavy
nejjižnější město v České republice - Vyšší Brod zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená pravěká pevnost v Čechách - Obří hrad zajímavosti ze Šumavy
jeden ze tří kostelů v Evropě orientovaných na západ - Vejprnice zajímavosti ze Šumavy
nejstarší kamenný hrad v Čechách - Přimda zajímavosti ze Šumavy
nejvýše položená románská památka v Čechách - kostel sv. Martina, Nicov zajímavosti ze Šumavy

Taaffeové

detailní info

kategorie: instituce / šlechtické rody
lokalita: horažďovicko

popis

Rod Taaffe pochází z Irska, kde měl titul Viscount Taaffe of Corren und Baron of Ballymote. V 1769 roce kupil rod Nalžovy, kupní smlouvu podepsal Nicholas, podle rodových memoárů je uváděn první majitel jeho syn Francis. Pro Františka to byla náhrada za panství Fryštát. O něj Mikuláše nečistým způsobem připravil kancléř Rudolf Chotek, jehož dceru měl za manželku Mikulášův starší syn John. Mikuláš po svém příbuzném zdědil titul Viscount, Byl 6. Viscount Taaffe z Ballymote, narodil se ještě v Irsku, hrabství Sligo. Vychováván už byl ale na dvoře vévody Lotrinského. Odtud se, jako věrný katolík, dostal k císařskému dvoru do Vídně. V císařské armádě získával stále vyšší vojenské hodnosti a zúčastnil se důležitých bitev tehdejší doby. Výrazně zasáhl do bitvy u Kolína roku 1757. Pod vedením maršála Dauna tehdy císařská vojska zastavila tažení pruské armády na Vídeň. Území císaře i císařovny pomáhal chránit, ovšem o rodový majetek v Irsku, Německu i Slezsku přišel díky příbuzným. Snad proto koupil pro svého syna Františka panství Nalžovy. Stejně jako on i jeho manželka zemřela zde v Nalžovech v roce 1769.  František Taaffe měl za manželku Klementinu Bellew, po níž se ves Mladice krátkou dobu jmenovala Klementice. Neměli další potomky, a tak František odkázal Nalžovy synovci Rudolfovi. Sám se odstěhoval do Českých Budějovic. František Taaffe, 8. Viscount (1788 - 1849) pokračoval v rodinné tradici a jako velice mladý vstoupil do armády. Bylo mu pouze 16 let. Jako císařský komoří brzy dosáhl vysokých vojenských hodností. Pod vedením arcivévody Karla bojoval r. 1809 u Wagramu proti Napoleonovi. Když Napoleon dostal za manželku dceru císaře Františka I., Marii Luisu, František Taaffe ji doprovázel. Jako prvorozený syn Rudolfa zdědil František Nalžovy, ale panství se vzdal ve prospěch bratra Ludvíka. Nejznámější do dnešních dnů je asi Eduard hrabě Taaffe (24.února 1833, Vídeň - 29.listopadu 1895, Nalžovské Hory), který byl rakouský státník, konzervativní sociální reformátor a zemský prezident Salcburska, Horních Rakous a Tyrolska. V letech 1868-1870 a 1879-1893 byl Taaffe rakouským premiérem. Roku 1882 jeho vláda provedla důležitou volební reformu. Na Šumavě vlastnili Kolinec, Nalžovské Hory, Podolí, Zavlekov. Na vrchu Prašivec nedaleko Nalžovských Hor nechali postavit kopii irského rodového sídla - hradu Ballymotte a vzdálenější kapli sv. Antonína Paduánského, kterou zvolili z rodinou hrobku.